Başkan’ın Mesajı

Her bir Yerel Yönetim Birliğinin kendi iş sahası içinde iki temel görevi vardır:  Temsil ve Hizmet verme,

Birliğimizin Kuruluş Amaçları; Üye belediyelerimize Mevzuat ve  değişen kanun ve mevzuatlarla ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, Yayın faaliyetinde bulunmak, Üye Belediyelerimize yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek, Üyelerimizin Faaliyetleri ve çalışmalarını Ülkemiz ve Bursa ölçeğinde kamuoyuna duyurmak,  Talep edilmesi halinde teknik donanımları yeterli Belediyelerimiz vasıtası ile teknik yardım sunulmasını organize etmek, Araştırma yapmak, Belediyelerimiz arasında sürekli forum oluşturmak, Bilgi Biriktirme üyelerimiz arası bilgi alışverişi sağlamak, Çevre sağlığı ve korunması konusunda bilgi hizmetleri sağlamak, Üyelerinin tarihi kültürel mirasın korunması yönünde doğru bir şekilde yönlendirilmesi çalışmalarına danışmanlık hizmetleri vererek katkı sağlanması, projelerin hazırlanmasında yol gösterici ve Bu uygulamaları başarılı bir şekilde yerine getiren yerel yönetimlerimizle müşterek olarak deneyim bilgi paylaşımlarını organize etmek gibi birçok faaliyetler birliğimizin hizmet alanına girmektedir.

Turizm Tanıtma hizmetleri, Yerel Yönetimlerimize katkı sağlayacak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği, Halka açık panel,konferanslar düzenlenmesi…

Birliğimiz yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak ve görev konularına giren işleri yürütmek için mevzuatın Belediyelere tanıdığı her türlü yetkiye haizdir.

Yeni çalışma dönemimizde Mahalli İdare çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak, yol göstermek konusuna hakim Kanun ve mevzuatları iyi uygulayabilen ve yapılan değişiklikleri takip eden yetişmiş bürokratlarımızın çoğalması en büyük temennimizdir.

Bu bağlamda Ülkemizde yerel yönetimler ile ilgili mevzuata hakim konularında otorite sayılan danışman hocalarımızın desteği ile faaliyetlerimize devam edilecektir.

 

Mustafa DÜNDAR
Osmangazi Belediye Başkanı
Bursa Belediyeler Birliği Başkanı